E-kirjastohanke esite

kirjastot.fi/ekirjastohanke 1. E-kirjastohankkeessa rakennetaan kuntien yhteinen e-kirjasto. Se tarjoaa e-aineistoja jokaiselle suomalaiselle asuinpaikasta riippumatta ja sitä on helppo käyttää.  2. E-kirjastohanke kestää vuoden 2023 loppuun asti. Hanketta koordinoi Helsingin kaupunginkirjasto. 3. Hankevaiheen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö . Jatkossa e-kirjaston kustannuksista vastaavat kunnat . 4. E-kirjasto avataan asiakkaille alkuvuo- desta 2024 . 5. Yhteiseen e-kirjastoon tulee monipuo- linen valikoima e-kirjoja, äänikirjoja ja näköislehtiä. 6. Aineiston hankintaan liittyvät toimin- tatavat rakennetaan yhteistyössä kustantajien ja kirjailijoiden kanssa , jotta taloudellinen tasapaino toteutuu. 7. E-kirjaston toiminnan pyörittämiseen luodaan organisaatio, joka hoitaa jatkossa kilpailutus- ja sopimusasiat keskitetysti . E-kirjastosta tulee kaikkien yleisten kirjastojen oma ja yhteinen . Kirjastot päättävät, miten työnjako (esim. aineistojen valinta) organisoidaan. 8. E-kirjasto toimii kirjaston logiikalla . Suosituimpia kirjoja voi joutua jonottamaan.  9. Yhteinen e-kirjasto tarvitaan, koska kirjastojen tehtävä on tarjota sisältöjä kaikille tasa-arvoisesti, helposti ja maksutta . Tämä ei tällä hetkellä toteudu, sillä kunnilla on tarjolla erilaiset määrät e-aineistoa lainatta- vaksi. 10. Digiaineisto ei tunne kuntarajoja. Kaikissa Suomen kunnissa asuvilla tulee olla yhdenvertaiset mahdolli- suudet käyttää e-aineistoja. 10 faktaa e-kirjastohankkeesta ja e-kirjastosta Kuva: Helsingin kaupunki / Riikka Kantinkoski

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MjM=